Γκαλερί

Εναρκτήρια συνάντηση, Λευκωσία, Κύπρος

(3-4 Δεκεμβρίου 2018)

2η Διακρατική Συνάντηση, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

(26-27 Σεπτεμβρίου 2019)

Multiplier Event in France (E2)

(23 November 2019)

Multiplier Event in Sweden (E4)

(5 December 2019)

Multiplier Event in Cyprus (E1)

(6 December 2019)

« από 2 »

Multiplier Event in Austria (E5)

(12 December 2019)

Multiplier Event in Greece (E3)

(18 December 2019)

Multiplier Event in Spain (E6)

(17 December 2019)