Αποτελέσματα

Αποτέλεσμα 1: Ευρωπαϊκή Έκθεση: Κοινές μορφές ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) και εκτός Διαδικτύου (Διαπροσωπική Επικοινωνία (Χώρες Κοινοπραξίας)

Το πρώτο ερευνητικό πακέτο (intellectual output) αφορά στην ολιστική ανάπτυξη των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων εντός κι εκτός διαδικτύου για φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης των χωρών της κοινοπραξίας και πέραν αυτής. Κύριος στόχος αυτού του πακέτου είναι η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στις συνεργαζόμενες χώρες αναφορικά με τη διάδοση της ρητορικής μίσους, τα πλαίσια και τα αφηγήματα στα ΜΚΔ.

 

Πρόσβαση στην τελική έκθεση αυτού του πακέτου, στον παρακάτω σύνδεσμό:

Τελική Ευρωπαϊκή Έκθεση

 

Αποτέλεσμα 2: Διαδικτυακό Εργαλείο Αξιολόγησης Διαπολιτισμικών Δεξιοτήτων

Ο στόχος αυτού του ερευνητικού πακέτου είναι να αξιολογήσει τις διαπολιτισμικές δεξιότητες των εγχώριων φοιτητών οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του προγράμματος, πριν και μετά την εφαρμογή τους.

Ο στόχος αυτής της αξιολόγησης είναι διττός:

 

  • Περιλαμβάνει εργαλείο ανάλυσης αναγκών, ενώ αξιολογεί και το επίπεδο διαπολιτισμικών ικανοτήτων των εγχώριων φοιτητών πριν από τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες του προγράμματος
  • Αξιολογεί τον αντίκτυπο που έχουν οι δραστηριότητες του προγράμματος στους συμμετέχοντες (μετά την εφαρμογή του “MATE events”)

Πρόσβαση στο Διαδικτυακό Εργαλείο Αξιολόγησης Διαπολιτισμικών Δεξιοτήτων, στα Ελληνικά, εδώ:

Διαδικτυακό Εργαλείο Αξιολόγησης Διαπολιτισμικών Δεξιοτήτων στα Ελληνικά.

 

Αποτέλεσμα 3: Υλικό για διδακτέα ύλη με θέμα «Καταπολεμήστε τον Ρατσισμό» & Οδηγός Μεθοδολογίας

 

Έχοντας αναγνωρίσει τις διάφορες μορφές ρητορικής μίσους ανάμεσα στις χώρες-εταίρους, θα αναπτυχθεί ένας οδηγός σπουδών

και ένας οδηγός μεθοδολογίας με στόχο τη χρήση των κοινωνικών δικτύων ως εργαλείο σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων.

 

Η ιδέα είναι να χρησιμοποιήσουν δημοφιλή μέσα  επικοινωνίας ως κανάλια για την εξύμνηση της διαφορετικότητας, την αποδυνάμωση ρατσιστικών προκαταλήψεων και στερεοτύπων, τα οποία συχνά καταλήγουν σε ρητορική μίσους και σε επιθετικές συμπεριφορές στο διαδίκτυο και στην πραγματική ζωή.

 

Ο στόχος του οδηγού μεθοδολογίας είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτές στην εφαρμογή του οδηγού σπουδών “Report Racism” (καταπολέμηση του ρατσισμού) στα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Ρητορική Μίσους

Ρητορική Μίσους vs Ελευθερία Λόγου

Ρητορική Μίσους και  Νομικό Πλαίσιο

Γραμματισμός στα Μέσα Επικοινωνίας

Διαπολιτισμική Επικοινωνία

Μεθοδολογικός Οδηγός

 

Αποτέλεσμα 4: Οδηγός Μεθοδολογίας για τους Βοηθούς Εκπαίδευσης του “MATE

Το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό αποτέλεσμα αφορά έναν οδηγό μεθοδολογίας για το πώς διοργανώνεται μία εκδήλωση/παρουσίαση με τη βοήθεια των φοιτητών, στοχεύοντας στην ανάδειξη των κοινών πολιτιστικών και κοινωνικών στοιχείων ανάμεσα σε μετανάστες και ντόπιους.

 

Οι συμμετέχοντες εξιστορούν γεγονότα, δείχνουν/ανταλλάζουν/αγγίζουν αντικείμενα, παίζουν παιγνίδια και ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες οι οποίες είναι πολύ χαρακτηριστικές για τη χώρα τους αλλά ταυτόχρονα κι αντιπροσωπευτικές.

 

Συνοψίζοντας, όλα τα πιο πάνω θα βοηθήσουν στην:

  • Συναναστροφή με μετανάστες
  • Ανάδειξη των φυλετικών ομοιοτήτων και την προώθηση της ποικιλομορφίας
  • Εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουν μεταξύ τους

Μεθοδολογικός Οδηγός για Συντονιστές MATE (EN)

 

Αποτέλεσμα 5: Συγγραφή Οδηγού ειδικού για Εκστρατείες Αφύπνισης

 

Στόχος είναι να διερευνηθούν εναλλακτικές προσεγγίσεις ενασχόλησης και κατανόησης της πολιτικής δραστηριότητας των νέων ανθρώπων, καθώς και να εξεταστεί κατά πόσον η υιοθέτηση των κοινωνικών δικτύων θα διευκολύνει περισσότερο τη σύνδεση μεταξύ διαφορετικών δικτύων και ομάδων, να προσελκύσει νέους από διαφορετικά εθνικά και κοινωνικά υπόβαθρα ώστε να απασχοληθούν σε κοινές δραστηριότητες, να προωθήσουν κάποια σύνολα με διαφορετικές κοινωνικές αξίες, αλλά το πιο σημαντικό είναι να μειωθούν οι εθνικές και φυλετικές ανισότητες και διακρίσεις.

 

Οι συμμετέχοντες φοιτητές θα κληθούν μαζί με τους νεαρούς μετανάστες να σχεδιάσουν και να ξεκινήσουν μαζί μία εκστρατεία διαφώτισης η οποία να αφορά τις διάφορες πτυχές σοβαρών θεμάτων όπως ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, αλλά ταυτόχρονα να μοιραστούν και τις δικές τους εμπειρίες μέσα από την όλη συμμετοχή τους σε αυτό το project.

Οδηγός για την Επιτυχημένη Διεξαγωγή Εκστρατειών Ενημέρωσης (EN)

 

Αποτέλεσμα 6: Διαδικτυακή Πλατφόρμα “MATE

 

Η πλατφόρμα “MATE” στόχο έχει αυτή η πρωτότυπη προσέγγιση του όλου έργου να συστηματοποιηθεί ούτως ώστε να ενεργήσει ως οδηγός για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε ολόκληρη την Ε.Ε. και με ποιους τρόπους θα μπορούσε να εφαρμοστεί και να επαναληφθεί με διαφορετικά σενάρια και καινούριες δραστηριότητες προσαρμοσμένες αναλόγως της κάθε περίπτωσης. Επιπρόσθετα, θα ενισχυθεί με τέτοιο τρόπο που να γίνει οπτικά πιο ελκυστική.

 

Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό ανοικτό σε όλους για πρόσβαση, υπό τη μορφή των: α) οδηγούς μεθοδολογίας για δραστηριότητες καταπολέμησης του ρατσισμού (“Report Racism”),

β) οδηγούς μεθοδολογίας για τις δραστηριότητες του προγράμματος “MATE”, γ) διδακτέα ύλη/σειρά μαθημάτων σχεδιασμένη σε IO3.

Διαδικτυακή Πλατφόρμα MATE