Outputs

Output 1: Europeisk rapport: Vanliga former av hatyttringar Online (sociala medier) och offline (personliga bemötanden) (konsortieländer)

 

Den första outputen avser utvecklingen av interkulturella online- och offline-färdigheter för högutbildade studenter i konsortieländerna samt vidare. Huvudsyftet med outputen är att utvärdera den befintliga situationen inom partnerskapsländerna vad avser spridning av rasism och hat och diskurser genom sociala medier.

 

För att komma åt den slutliga rapporten för outputen klickar du på länken nedan:

Konsoliderad europeisk rapport

 

Output 2: Intercultural Skills Assessment Online Tool (Onlineverktyg för bedömning av interkulturella färdigheter)

Målet med denna output är att utvärdera lokala studenters interkulturella färdigheter före och efter genomförandet av projektaktiviteterna.

 

Syftet med denna bedömning är tvåfaldigt:

 

  • Den består av ett behovsanalysverktyg som utvärderar nivån på den interkulturella kompetens lokala studenter besitter innan projektets aktiviteter;
  • Den utvärderar effekterna av projektaktiviteterna för deltagarna (efter implementeringen av MATE-evenemang).

 

För att komma åt Onlineverktyget för bedömning av interkulturella färdigheter på engelska klicka på länken nedan:

Onlineverktyget för bedömning av interkulturella färdigheter på engelska

 

Output 3: ”Rapportera rasism” Läroplan och metodologisk guide

 

Efter att ha identifierat de olika formerna av antimigrationsdiskurser och hatyttringar i partnerländerna utvecklas en läroplan och en metodisk guide med syfte att använda sociala nätverk som ett bindningsverktyg bland deltagarna. Tanken här är att använda populära sociala kommunikationskanaler för att fira mångfald och undermina rasistiska partier och fördomar som ofta leder till hatretorik och aggressivt beteende online och offline. Syftet med den metodologiska guiden är att hjälpa utbildarna genomföra utbildningsaktiviteterna.

Hatprat

Hatprat kontra Yttrandefrihet

Förstå det Rättsliga Ramverket för Hatprat och Rapportera Hatprat

Mediekunskap

Interkulturell Kommunikation

Metodologisk Guide

 

Output 4: Metodologisk Guide för MATE-förmedlare

 

Denna output är en metodisk guide för att organisera evenemang som förmedlas av studenter och främjar upptäckten av delade kulturella och sociala element bland migranter och lokalbefolkningen. Deltagarna delar historier, visar/utbyter/berör objekt, spelar spel och deltar i andra aktiviteter som är representativa för deras kulturer.

 

Evenemangens inverkan kan sammanfattas som:

– Mingla med migranter;

– Erkänna likheter och mångfald;

– Lita på varandra.

Methodological Guide for MATE Facilitators in English

 

Output 5: Guide för att producera medvetenhetskampanjer

 

Syftet med denna IO är att utforska alternativa metoder för att engagera och förstå unga människors politiska verksamhet och titta närmare på användningen av sociala medier som ett sätt att underlätta kontakten mellan olika nätverk och grupper, engagera ungdomar med olika etnisk och social bakgrund till gemensamma aktiviteter, främja olika sociala värden och framför allt minska etniska och rasbaserade skillnader och diskriminering. Deltagande studenter kommer att tillsammans med de unga migranterna uppmanas att utforma och genomföra en medvetenhetskampanj som berör olika aspekter av rasism och främlingsfientlighet och också deras egna erfarenheter från deltagandet i projektaktiviteterna.

Guidebook on Effective Campaigning in English

 

Output 6: Onlineplatformen ”MATE”

 

Onlineplatformen syftar till att systematisera projektets tillvägagångssätt och upplägg och kommer att fungera som en guide till berörda parter i hela EU, om hur man tillämpar och upprepar projektaktiviteterna i olika sammanhang. Det kommer också att vara visuellt attraktivt. Plattformen kommer att omfatta öppna utbildningsresurser i form av: a) metodologiska guider och aktiviteter för ”Rapportera rasism,” b) metodologiska guider och aktiviteter för ”MATE”  c) läroplanen utvecklad i IO3.

mateplatform.projectsgallery.eu