Το έργο «MATE» εντάσσεται στα Προγράμματα Erasmus+ και διαρκεί 25 μήνες. Συντονίζεται από την MMC Κύπρου και υποστηρίζεται από 6 Ευρωπαίους εταίρους (συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου): Ελλάδα, Σουηδία, Αυστρία, Γαλλία, Ισπανία.

 

Το «MATE» είναι μια καινοτόμος προσέγγιση με επίκεντρο τους φοιτητές για την απόκτηση διαπολιτισμικών δεξιοτήτων μεταξύ φοιτητών και νεαρών μεταναστών.

 

Το έργο απευθύνεται τόσο σε εγχώριους όσο και ξένους φοιτητές, οι οποίοι θα αποκτήσουν και θα αναπτύξουν επικοινωνιακές ικανότητες με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και θα χρησιμοποιηθούν  εκπαιδευτές.