MATE är ett Erasmus+-projekt som pågår i 25 månader. Det samordnas av MMC från Cypern och stöds av 6 europeiska partnerländer: Cypern, Grekland, Sverige, Österrike, Frankrike och Spanien.

Mate är en innovativ, studentcentrerad metod för interkulturellt kompetensförvärv för lokala studenter och unga migranter.

Projektets målgrupper består av lokala studenter samt unga med migrantbakgrund som kommer att förvärva och utveckla sina kommunikationsförmågor via sociala medier, samtidigt som de utbildas av mentorer och utbildningsledare.