Ομάδα στόχος

Οι ομάδες-στόχοι που μπορούν να το παρακολουθήσουν και να επωφεληθούν από αυτό είναι:

 

  • Φοιτητές τοπικής καταγωγής, οι οποίοι θα επωφεληθούν άμεσα αποκτώντας διαπολιτισμικές ικανότητες και δεξιότητες

 

  • Αλλοδαποί φοιτητές/ ξένοι νεαρής ηλικίας οι οποίοι θα εκπαιδευτούν στον επικοινωνιακό αλφαβητισμό (media literacy), στην οργάνωση εκστρατειών, και στη βελτίωση του κοινωνικού τους κεφαλαίου δημιουργώντας κοινωνικά δίκτυα και διαπροσωπικές σχέσεις

 

  • Εκπαιδευτές

Το έργο MATE συντονίζει η MMC Management Centre Ltd (Cyprus)” κι εμπλέκονται 5 εταίροι από χώρες-μέλη της Ε.Ε. (Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Αυστρία, Γαλλία).