Målgrupper

De målgrupper som omfattas och gynnas av projektet:

 

  • Studenter med lokal bakgrund som drar direkt nytta genom att förvärva interkulturella färdigheter och kompetenser
  • Studenter av migrantbakgrund/unga migranter, som utbildas i mediekunskap, upplysningsverksamhet och stärker deltagande i samhället genom att skapa sociala nätverk och interpersonliga relationer
  • Mentorer / utbildningshandledare

 

MATE-projektet koordineras av MMC Management Center Ltd (Cypern) och involverar ytterligare 5 partners från 5 EU-medlemsstater (Cypern, Grekland, Spanien, Österrike, Frankrike)