Παρουσιάσεις & Συναντήσεις

Ε1 – Παρουσίαση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Εκθέσεων καθώς και του Εργαλείου Αξιολόγησης Διαπολιτισμικών Δεξιοτήτων σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

Ημ/νία: 06 Δεκεμβρίου 2019

Χώρα: Κύπρος

H εκδήλωση διάδοσης των δύο πρώτων πνευματικών παραδοτέων του έργου στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Λευκωσία, την Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος από τον προαπαιτούμενο και το εύρος του κοινού ανάλογο με τις απαιτήσεις του έργου, συγκεντρώνοντας ημεδαπούς και αλλοδαπούς φοιτητές από δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια, ακαδημαϊκούς από τα πανεπιστήμια αυτά καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους. Μετά από το καλωσόρισμα στους παρευρισκόμενους και πριν από την παρουσίαση του έργου, ζητήθηκε από όλους να αξιολογήσουν τις διαπολιτισμικές τους δεξιότητες, μέσα από την πρόσβασή τους στο Διαδικτυακό Εργαλείο Αξιολόγησης Διαπολιτισμικών Δεξιοτήτων από τα κινητά τους τηλέφωνα, το οποίο αποτελεί το δεύτερο παραδοτέο του έργου. Αφού οι παρευρισκόμενοι εξοικειώθηκαν με το εργαλείο, τους παρουσιάστηκε σε συντομία το έργο, οι στόχοι του και οι τρέχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες στο πλαίσιο υλοποίησής του, με έμφαση στα δύο πρώτα παραδοτέα. Αρχικά, επεξηγήθηκε ο τρόπος σχεδιασμού του εργαλείου που είχε χρησιμοποιηθεί προηγουμένως και, ακολούθως, τα αποτελέσματα του πρώτου παραδοτέου, της Ενιαίας Ευρωπαικής Έκθεσης για τις Συνήθεις Μορφές Ρητορικής Μίσους Διαδικτυακά και Κατά Πρόσωπο, μέσα από την προβολή γραφικών παραστάσεων για καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων. Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα για το έργο και στη συνέχεια, να αλληλογνωριστούν και να ανταλλάξουν απόψεις, στο πλαίσιο του ευχάριστου κλίματος που είχε ήδη δημιουργηθεί.

 

Ε2 – Παρουσίαση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Εκθέσεων καθώς και του Εργαλείου Αξιολόγησης Διαπολιτισμικών Δεξιοτήτων σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

Ημ/νία: 23 Νοεμβρίου 2019

Χώρα: Γαλλία

 

 

 

 

 

Ε3 – Παρουσίαση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Εκθέσεων καθώς και του Εργαλείου Αξιολόγησης Διαπολιτισμικών Δεξιοτήτων σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

Ημ/νία: 18 Δεκεμβρίου 2019

Χώρα: Ελλάδα

Περισσότεροι από 25 φοιτητές, Έλληνες και ξένοι, ερευνητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) συμμετείχαν στην δίωρης διάρκειας ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ , την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου E+, MATE. Το ΑΠΘ συμμετέχει στο έργο ως εταίρος, μέσω του Τμήματος Δμηοσιογραφίας και ΜΜΕ, και συγκεκριμένα του Εργαστηρίου Εφαρμογών Πληροφορικής, που διοργάνωσε την εκδήλωση, με στόχο να γνωρίσει στους συμμετέχοντες το ερευνητικό πρόγραμμα του ΜΑΤΕ και τις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο αυτού και πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο άμεσο μέλλον. Το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής παρουσίασε το κύριο αντικείμενο του ΜΑΤΕ, που είναι η καταπολέμηση φαινομένων Ρητορικής Μίσους μεταξύ φοιτητών (γηγενών και ξένων, που σπουδάζουν στην Ευρώπη) και έδωσε έμφαση στα μέχρι τώρα ερευνητικά αποτελέσματα, παρουσιάζοντας την Εθνική και Ευρωπαϊκή Αναφορά για τα Φαινόμενα Ρητορικής Μίσους, αλλά και το υπό κατασκευή Εργαλείο Αξιολόγησης Διαπολιτισμικών Δεξιοτήτων που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο ισχυρά σημεία αναφοράς του έργου ΜΑΤΕ. Οι συμμετέχοντες χαιρέτισαν με θετικά σχόλια και ενθουσιασμό το έργο ΜΑΤΕ, αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες, ενώ δεν παρέλειψαν να ρωτήσουν για επόμενες δράσεις και αξιοποίηση του εργαλείου από πλευράς τους.

 

Ε4 – Παρουσίαση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Εκθέσεων καθώς και του Εργαλείου Αξιολόγησης Διαπολιτισμικών Δεξιοτήτων σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

Ημ/νία: 05 Δεκεμβρίου 2019

Χώρα: Σουηδία

Swedish Multiplier event was attended by 8 people, consisting of university students and representatives of stakeholders.  The event took place in Folkuniversitetet premises on 5.12.2019. The data from both national and European research report on online and offline hate speech was presented to the participants. The online assessment tool was also demonstrated. The participants were interested in the topic and expressed desire to further participate in the project activities. The constructive feedback regarding the project outputs was as well provided.

 

Ε5 – Παρουσίαση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Εκθέσεων καθώς και του Εργαλείου Αξιολόγησης Διαπολιτισμικών Δεξιοτήτων σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

Ημ/νία: 12 Δεκεμβρίου 2019

Χώρα: Αυστρία

During the 3-hour MATE event on 12 December 2019 at the FH JOANNEUM in Graz the participants gained an insight into the first results of our European Hate Speech Report and the developed Intercultural Assessment Online Tool designed to test intercultural competences. We shared these results not only with native students & students with migrant background, but also with prominent and relevant local stakeholders of Styria, who deal with the issues of migration, discrimination, intercultural exchange & communication in their professional environment and daily work: among others with representatives of the Styrian provincial government, charitable institutions and non-profit associations.

Ε6 – Παρουσίαση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Εκθέσεων καθώς και του Εργαλείου Αξιολόγησης Διαπολιτισμικών Δεξιοτήτων σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

Ημ/νία: 17 Δεκεμβρίου 2019

Χώρα: Ισπανία

Seventeen (17) people from different backgrounds and fields of studies attended the 17th of December 2019 to MATE’s Multiplier Event organised by the OGPI at the University of Alicante. There were students, teachers and experts on Sociology, Social Work, Arabic Studies, English and Translation and Interpretation. There were also local and regional civil servants as well as the General Director of Relationships with the EU and the State at the Autonomous Community Government. The event started with the presentation of the project and then the European Report. Many questions were raised during and after the presentation. Participants showed interest in being kept informed about the progress of the project and asked to be included in future events and collaboration opportunities.

Ε7 – Τελικό Συνέδριο

Ημ/νία: θα ανακοινωθεί

Χώρα: Κύπρος