Στόχοι

Το MATE επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των διαπολιτισμικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ και ΜΗ) σε φοιτητές  ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους όχι μόνο μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (όπως Facebook, Twitter, YouTube και Instagram) αλλά και μέσω διαπροσωπικής επικοινωνίας.

 

Το MATE δεν εστιάζει μόνο στην ποικιλομορφία και στις πολιτισμικές διαφορές, αλλά και στις ομοιότητες όλων των λαών κα των ανθρώπων οι οποίες μάλιστα θα προκύψουν και μέσα από την εμπειρία που θα έχουν οι συμμετέχοντες μέσω καινοτόμων και βιωματικών δραστηριοτήτων.

Οι βασικοί στόχοι του project είναι:

 

  • Να αναπτύξουν μία ολιστική και πρωτότυπη μεθοδολογία για την απόκτηση διαπολιτισμικών ικανοτήτων διαδικτυακών και στην πραγματική ζωή. (online & offline)

 

  • Να παράξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία θα στηρίξουν την αναφερθείσα μεθοδολογία

 

  • Να βοηθήσουν τους νεαρούς μετανάστες να δικτυωθούν περισσότερο, μέσω των κοινωνικών δικτύων, των διαπροσωπικών σχέσεων και της προσωπικής επαφής.

 

Να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τις μορφές ρητορικής μίσους εντός και εκτός Διαδικτύου (ακόμη και τις καμουφλαρισμένες μορφές αυτής της ρητορικής) ώστε να βοηθήσουν νεαρούς μετανάστες και εγχώριους φοιτητές να ξεκινήσουν εκστρατείες, χαμηλού προϋπολογισμού, μέσα στα κοινωνικά δίκτυα με σκοπό να μάχονται ενάντια στις διακρίσεις, τη ρητορικής μίσους, και να προωθούν το σεβασμό και τη διαφορετικότητα.