Mål

MATE fokuserar på att utveckla högutbildade studenters färdigheter inom ONLINE och OFFLINE-interaktioner på sociala medieplattformar som Facebook, Twitter, YouTube och Instagram, samt vid personliga bemötanden. MATE fokuserar inte endast på mångfald och kulturella skillnader utan även på likheter, på människors gemensamma mänsklighet vilket medverkande tar del av i projektets innovativa upplevelseaktiviteter.

 

Projektets huvudmål är:

  • Att utveckla ett innovativt helhetsverktyg som möjliggör inlärning av interkulturella kompetenser offline och online.
  • Att bidra med en specifik output som stöder ovannämnda verktyg.
  • Att främja unga migranters möjligheter i samhället med hjälp av sociala nätverk, relationer och personliga kontakter.
  • Att känna igen och motarbeta hat och främlingsfientlighet offline och online (även i gömda former) för att hjälpa unga migranter och lokala medborgare lansera medvetenhetskampanjer i sociala medier som bekämpar diskriminering, hatiska uttal och främjar respekt och mångfald.